Aktiviteter för personer tillhörande LSS

Omsorgsförvaltningen inom Kristianstads kommun anordnar aktiviteter för personer som tillhör LSS.

För att läsa om planerade aktiviteter gå in på fritidsverksamhetens webbplats och klicka på fritidsnytt i vänsterspalten. Här läggs även Sommarprogrammet upp.

Vi som arbetar med fritidsverksamheten är:

Anders Appelqvist
Telefon 044-13 63 39
Mobil: 0733-13 63 39
E-post: anders.appelqvist@kristianstad.se

Ghia Persson
Telefon: 044-13 63 40
Mobil: 0733-13 63 40
E-post: ghia.persson@kristianstad.se

Nedan finns exempel på fritidsverksamhetens aktiviteter.

PTF (personalträff avseende fritid)
Vid PTF finns representanter från alla gruppbostäder, individintegrerad verksamhet och fritidsverksamheten. Syftet är att öka inflytande och delaktighet förmedlat via valda representanter.

Aktivitetsråd
På aktivitetsrådet träffas valda representanter från gruppen med funktionsnedsättning och personal från fritidsverksamheten för att diskutera och planera önskemål om fritidsaktiviteter.

Egna aktiviteter
Fritidsverksamheten bedriver aktiviteter i egen regi såsom innebandy, enkel gymnastik, bad med mera. Kursutbudet grundar sig på deltagarnas önskningar.

Studiecirklar
Fritidsverksamheten samverkar med olika studieförbund. Utbudet styrs av deltagarnas önskemål.

Föreningsverksamhet FUB
FUB genomför i samverkan med fritidsverksamheten ett antal discon för ungdomar.

Dansfester
Fritidsverksamheten anordnar dansfest, julfest och påskfest med mera.

Sommaraktiviteter
Fritidsverksamheten anordnar varje år semesterverksamhet. Bland annat endagsturer, dagläger, övernattningar och mötesplatser.

Övrig verksamhet
Fritidsverksamheten förmedlar information om aktiviteter i det allmänna fritids- och kulturutbudet.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.