Lov i Kristianstad

Sommarlov = idrott, kultur, natur, utflykter, träffa vänner. Massor av gratis aktiviteter på sommarlovet för dig 6-18 år för olika åldrar, med olika arrangörer runt om i Kristianstads kommun.

Lov i Kristianstad
Lov i Kristianstad

Flera kommunala och föreningsdrivna verksamheter anordnar avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Vissa aktiviteter är för yngre åldrar, vissa för äldre, andra för alla 6-18 år. Några aktiviteter kräver anmälan och andra kan du komma till utan att föranmäla dig. Klicka in på varje aktivitet för närmare information om vad som gäller för just den aktiviteten som du är intresserad av.

Det är viktigt att barn och unga har en meningsfull fritid och ett bra sommarlov. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och med medvetenhet om covid-19, har aktiviteterna planerats utifrån detta.

Begränsade antal platser erbjuds vid aktiviteterna så att de ska kunna genomföras på ett säkert sätt. De flesta aktiviteter är utomhus. Riskbedömningar och anpassningar görs för att minimera risken för smittspridning. Vi kan behöva göra fler anpassningar eller ställa in aktiviteter om rekommendationerna stramas åt.

Vi uppmanar dig som deltar att komma i de kläder som lämpar sig för aktiviteten, ta med vattenflaska och stanna hemma vid sjukdom.

Flera insatser görs för det långsiktiga arbetet mot segregation och för en socialt hållbar kommun med ett statsbidrag via Tillväxtverket, bland annat sommarlovssatsningen som handlar om att förebygga och motverka segregation genom att skapa meningsfulla lovaktiviteter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.