Öppet hus med Gustaf Hellström-sällskapet

Möt vår spännande Kristianstadsförfattare och utrikeskorrespondent

Gustaf Hellström (1882–1953) var hyllad skönlitterär författare och sågs på sin tid också som vårt lands främste utrikeskorrespondent (i Dagens Nyheter). Året 1942 invaldes han i Svenska Akademien.
Sedan millennieskiftet har Gustaf Hellström-sällskapet arbetat för att på olika sätt fördjupa kunskapen om Hellströms mångsidiga liv och verk och lyfta fram det för eftervärlden. Som ett led i detta arbete och i samarbete med Stadsbiblioteket kommer Sällskapet att hålla öppet hus fredagen den 20 maj mellan kl. 15.00 och 18.00.
Inledande information om Sällskapet möter på entréplanet i Biblioteket och besökarna bjuds därefter in i Gustaf Hellström-rummet på andra våningen. Där kommer vi att presentera Hellström i ord men också med hjälp av den permanenta utställningen. Det ges möjlighet att bläddra i och eventuellt köpa skönlitterära verk av Gustaf Hellström och förstås även vårt Sällskaps böcker om Hellströms liv och om hans insatser som utrikeskorrespondent i London, Paris och New York. Böckerna innehåller rikliga urval av reportage från respektive stad och även fylliga introduktioner och kommentarer. Vi har dessutom gett ut böcker med Hellströms på sin tid mycket uppmärksammade resereportage från Hitlers Tyskland (maj 1933) och Stalins Ryssland (sommaren 1937).

Vi kommer också att kortare stunder under eftermiddagen ordna högläsning ur olika verk. Allt för att bättre lära känna Kristianstadssonen Gustaf Hellström – författare och utrikeskorrespondent!

Varmt välkomna till denna litterära eftermiddag, för kortare eller längre besök! Önskar styrelsen för Gustaf Hellström-sällskapet

Information

När

Fredag 20 maj 2022

15:00 - 18:00

Var

Gustaf Hellström-rummet, Kristianstads stadsbibliotek

Kristianstad

Arrangör

Gustaf Hellström-sällskapet

Tel: 044-13 67 10

ghsallskapet@gmail.com

Pris: Gratis

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad