Kulturnatt arrangör

Var med och arrangera Kulturnatt 2022! Här kan du läsa mer om hur din förening kan delta.

E-tjänster

  Kulturnatt Kristianstad arrangeras i centrala Kristianstad tillsammans med vårt kultur- och föreningsliv. Evenemanget genomförs i medverkandes befintliga lokaler samt på stadens gator, parker och torg.

  Alla föreningar i kommunen är välkomna att delta och bidra till det breda programmet. Även om din förening normalt har arrangemang och verksamhet utanför centrum, kan ni vara med och visa upp er verksamhet i stadskärnan under evenemanget.  

  Programinnehåll

  Programinnehållet ska vara offentligt och i huvudsak bestå av scenkonst, musik, konst, foto, film, litteratur, design eller arkitektur. Det får inte bestå av religiösa riter eller politisk propaganda.

  Huvuddelen av programpunkterna ska vara gratis för besökaren.Föreningar som vill vara med kan komma med en färdig idé eller ett förslag på en aktivitet eller arrangemang till Kulturnatt. Vi hjälper dig på olika sätt för att du ska kunna genomföra din aktivitet eller arrangemang.

  Detta gör Kristianstads kommun:

  • Är huvudarrangör
  • Vi samlar in alla önskemål och idéer på arrangemang och aktiviteter och var ni önskar genomföra programpunkten.
  • Vi lägger programmet för Kulturnatt och står för den samlade informationen om Kulturnatten.
  • Vi söker polistillstånd för de offentliga platser i centrala Kristianstad där ni som arrangör kan tänkas vilja lägga programpunkter.
  • Vi kan föreslå eventuella samarbetspartners för arrangemanget.
  • Vi kan vara behjälpliga i frågor om teknik och el på den offentliga platsen.
  • Vi arbetar fram programtexter för samtliga aktiviteter under Kulturnatten och ansvarar för att ge ut ett programblad.
  • Vi ansvarar också för Kulturnattens hemsida, tar fram en affisch, annonser och håller i pressinformation kring Kulturnatten.  
  • Vi lämnar stöd i form av Kulturnattsbidrag
  • Vi dokumenterar Kulturnatt 2022 genom att filma och fotografera evenemanget.

  Det här gör du som är arrangör:

  • Vid intresse att medverka kontaktar ni projektledaren för Kulturnatt, per telefon eller e-post.
  • Ni anmäler ert evenemang i evenemangskalendern, senast 14 mars. Detta är viktigt för att programpunkten ska finnas med i programmet. (OBS! Kontakta projektledaren innan)
  • Ni är ansvariga för ert eget arrangemang eller aktivitet.
  • I all marknadsföring av evenemanget, på hemsida, affischer eller liknande, ska ni använda Kulturnattens grafiska manér, det laddar du hem vi länken under relaterad information. 
  • Om du letar bilder som illustrerar Kulturnatt så får du gärna använda våra pressbilder. De hittar du på Flickr, se länk under relaterad information. 

  Viktiga datum

  Januari 2022 - Ansökan om Kulturnattsbidrag för föreningar öppnar. Nya ansökningar, kompletterande ansökningar samt ansökningar för att smittsäkra redan beviljade programpunkter som flyttats.

  9 februari 2022 - Ansökan om Kulturnattsbidrag för föreningar ska vara inlämnad. Lämnas via e-tjänst. https://www.kristianstad.se/kulturnattsbidrag

  10 mars 2022 - Informationsmöte, frågor och hjälp med ifyllnad av anmäla av programpunkter. Kl. 18:30-20.00, Rådhus Skåne.

  14 mars 2022 - Sista dag att anmäla programpunkter till Kulturnatt 2022. (Portal för anmälan öppnas i anslutning till beslut om bidrag, information skickas ut).

  21 april 2022 – Pressträff. Kl. 11.00-12.00, Rådhus Skåne.

  19 maj 2022 - Kick off och information för alla medarrangörer! Kl. 18:30. Plats meddelas senare.

  20-21 maj 2022 - Kulturnatt Kristianstad!

  23 maj – 6 juni 2022 – Utvärdering öppen, glöm inte att fylla i. Länk till utvärdering skickas ut till er alla.


  Tänk på:

  • Att ge evenemanget ett bra namn (rubrik)
  • Att författa en bra ingress som ”beskriver och säljer” evenemanget till besökaren. Denna används också i tryckt programblad.
  • Utförlig presentation av innehållet och så mycket information som möjligt om arrangemanget
  • Bifoga bild som representerar arrangemanget/artisten etc.
  • Lämna korrekt datum och tid

  Det förarbete ni gör i detta hjälper oss att göra marknadsföringen bättre.

   

  • Meddela fel på sidan

   Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

   * Obligatoriskt om du vill få svar

   Det du skickar till kommunen blir allmän handling.