Kulturnatt - för arrangörer

Om du vill vara med och arrangera en programpunkt under Kulturnatt Kristianstad ska du anmäla ditt arrangemang senast den 10 mars. Du anmäler arrangemanget i evenemangskalendern. Anmälan öppnar i februari 2019.

Om du vill vara med och arrangera en programpunkt under Kulturnatt, ska du alltid prata med vår projektledare David Andersson först. Projektledaren har ansvar för programmet i sin helhet och ser till att programupplägget får rätt innehåll och bredd.

Ansök om kulturnattsbidrag

För att få bidrag till ditt programpunkt under Kulturnatt, ska du söka bidrag senast den 3 februari. Läs mer om bidraget under relaterad information. Ansökan görs digitalt via en e-tjänst, se länk under relaterad information.

Anmäl din programpunkt

Du måste anmäla din programpunkt senast den 10 mars. Anmälan öppnar i december 2018 och görs via länken under relaterad information. Det är viktigt att du läser instruktionen innan du gör anmälan. Du hittar instruktionen också under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.