Kulturnatt - för arrangörer

Om du vill vara med och arrangera en programpunkt under Kulturnatt Kristianstad ska du anmäla ditt arrangemang senast den 1 april. Det gör du i evenemangskalendern.

Om du vill vara med och arrangera en programpunkt under Kulturnatt, ska du alltid prata med vår projektledare David Andersson först. Projektledaren har ansvar för programmet i sin helhet och ser till att programupplägget får rätt innehåll och bredd.

Ansök om kulturnattsbidrag

För att få bidrag till ditt programpunkt under Kulturnatt, ska du söka bidrag senast den 18 februari. Läs mer om bidraget under relaterad information. Ansökan görs digitalt via en e-tjänst, se länk under relaterad information.

Anmäl din programpunkt

Du måste anmäla din programpunkt senast den 1 april. Anmälan görs via länken under relaterad information. Det är viktigt att du läser instruktionen innan du gör anmälan. Du hittar instruktionen också under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.