Bokfestivalens bokbord 8 september 2018

Bokfestivalens populära bokbordsförsäljning fortsätter. Boka ett bord oavsett om du är ett förlag, bokhandlare, förening eller privatperson.

För förlag, bokhandlare, föreningar och privatpersoner.

Boka ett bord för bokförsäljning! Borden kommer att finnas endast på Östra Boulevarden.

Barn under 16 år får boka bord för 50 kr. För övriga är priset 120 kr/bord. Anmälan är bindande och återbetalning av anmälningsavgiften görs inte. 

Försäljning pågår kl. 10.00–16.00. Vi förbehåller oss rätten att placera ut borden. All annan nödvändig information får ni med bekräftelsen på anmälan, som skickas till er senast en vecka före evenemanget.

Bekräftelse och information om betalning skickas ut i vecka 32.

Du kan börja anmäla dig 21 maj via formulär som kommer att finnas under relaterad information.  

Om du har frågor kontakta oss på bokbord@kristianstad.se

Först till kvarn! Sista anmälningsdag är 19 augusti.

Boka bokbord, för förlag, bokhandlare, föreningar och privatpersoner

Fyll i ditt för- och efternamn

Här uppger du om du tillhör någon förening eller företag, privat mm.

Här fyller du i din gatuadress samt nummer och/eller lägenhetsnummer, ex Exempelgatan 0

Här fyller du i postnummer och ort, till exempel 291 38 Kristianstad

Här uppger du ditt telefonnummer

Här skriver du din e-postadress

Uppge antal bord du vill boka. Här bokar du barn/ungdomsbord. Pris 50 kr/bord.

Antal bord du önskar boka. Pris 120 kr/bord.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn (behöver bara vara med ifall det rör minderåriga). Kultur- och fritidsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.