Verksamhetsbidrag, kultur

Bidragsberättigad förening kan söka verksamhetsbidrag för verksamhet inom kulturområdet. Ansökan måste vara inlämnad senast 31 oktober.

Ändamål

Bidraget ska underlätta ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen och skapa goda möjligheter för eget skapande inom olika kulturområden.

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening

Kan sökas av föreningar med regelbunden, långsiktig kulturverksamhet som innefattar eget skapande men också leder till en utåtriktad verksamhet som kommer det offentliga kulturlivet till godo.

Ansökan

Ansökan görs med vår e-tjänst eller på blankett. Båda finns längre ner på sidan som relaterad information. Det går också bra att hämta och lämna blankett på medborgarcenter.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Söks senast 31 oktober året före det år ansökan gäller.

Uppföljning och kontroll

Kultur & fritid kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.