Verksamhetsbidrag

Bidraget ska underlätta ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen och skapa goda möjligheter för eget skapande inom olika kulturområden.

Sista ansökningsdag: 31 oktober för kommande år

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Kultur

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening

Kan sökas av föreningar med regelbunden, långsiktig kulturverksamhet som innefattar eget skapande men också leder till en utåtriktad verksamhet som kommer det offentliga kulturlivet till godo.

Ansökan

Ansökan görs med vår e-tjänst eller på blankett. Båda finns längre ner på sidan under relaterad information. Det går också bra att hämta och lämna blankett hos medborgarcenter.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar