Sök annat stöd

Vi har sammanställt en lista som vi hoppas ska underlätta för föreningar och organisationer att hitta andra bidrag att söka. Bidragen riktar sig till föreningar och organisationer inom kultur, idrott, friluftsliv och ideell verksamhet.

 
Bidrag/fond/stipendium Organisation Information/ansökan
Allmänna arvsfonden Arvsfonden www.arvsfonden.se
Anders Verlins pensionsfond Kristianstads kommun www.kristianstad.se
Boverket Boverket www.boverket.se
Föreningsstödet Sparbanken Skåne www.sparbankenskane.se
Crafoordska stiftelsen Crafoordska stiftelsen www.crafoord.se
Idéer för livet Skandia www.ideerforlivet.se
Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar Jordbruksverket www.jordbruksverket.se
Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler Jordbruksverket www.jordbruksverket.se
Klimatklivet Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se
Kronprinsessparets Stiftelse Kungahuset www.kronprinsessparetsstiftelse.se
Kulturbidrag Kulturrådet www.kulturradet.se
Landsbygdsfonden Kristianstads kommun www.kristianstad.se
Leaderbidrag Leader Skånes ESS www.jordbruksverket.se
Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) Riksidrottsförbundet www.rf.se
Lokala naturvårdssatsningen - LONA-bidraget Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se
Miljövårdsfond Region Skåne www.utveckling.skane.se
Miljövårdsfond Havs- och vattenmyndigheten www.havochvatten.se
Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond www.gafonden.com
Projektstöd barn- och ungdomsidrott RF-SISU Skåne  www.rfsisu.se
Projektstöd IF anläggning RF-SISU Skåne  www.rfsisu.se
Projektstöd återstart RF-SISU Skåne www.rfsisu.se
Projektstöd IF Idrott 65+ RF-SISU Skåne www.rfsisu.se
Sparbanksstiftelsen 1826 Sparbanken Skåne www.sparbanksstiftelsen1826.se
Statsbidrag scouter Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor www.scoutservice.se
Stöd till kulturlokaler Boverket www.boverket.se
Stöd till utrustning för parasport Riksidrottsförbundet www.rf.se
Svenska Postkodstiftelsen Svenska Postkodstiftelsen www.postkodstiftelsen.se
Svenskt Friluftsliv statsbidrag Svenskt Friluftsliv www.svensktfriluftsliv.se
Utvecklingsstöd kultur Region Skåne www.skane.se
Verksamhetsbidrag till kulturverksamhet Region Skåne www.skane.se

Har du tips på ytterligare bidrag som kan vara aktuella för föreningar och organisationer att söka och som vi har missat, vill vi gärna att du mejlar till fritid@kristianstad.se så lägger vi till det i listan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.