Projektbidrag, kultur

Bidraget kan sökas av kulturföreningar, grupper och enskilda och det är möjligt att söka löpande under året.

Ändamål

Bidraget ska underlätta ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen och kan sökas av föreningar, grupper eller enskilda för projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete och som kommer det offentliga kulturlivet till godo.

Villkor

Ett projekt har ett syfte, en plan, en metod. Projektet skall vara tidsbegränsat.

Redovisning av projektet lämnas efter genomförandet till kultur & fritid, senast två månader efter slutdatum.

Ansökan

Ansökan görs med vår e-tjänst eller på blankett. Båda finns längre ner på sidan som relaterad information. Det går också bra att hämta och lämna blankett på medborgarcenter.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Söks löpande under året, i god tid före projektets start. 

Uppföljning och kontroll

Kultur & fritid kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.