Projektbidrag, kultur

Bidraget ska underlätta ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen och kan sökas av föreningar, grupper eller enskilda för projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete och som kommer det offentliga kulturlivet till godo.

Sista ansökningsdag: Löpande

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Evenemang och tävlingar
 • Investeringar och projekt
 • Kultur
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Villkor

Ett projekt har ett syfte, en plan, en metod. Projektet skall vara tidsbegränsat.

Redovisning av projektet lämnas efter genomförandet till kultur- och fritidsförvaltningen, senast två månader efter slutdatum.

Ansökan

Ansökan görs med vår e-tjänst eller på blankett. Båda finns längre ner på sidan under relaterad information. Det går också bra att hämta och lämna blankett hos medborgarcenter.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Söks löpande under året, i god tid före projektets start. 

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar