Projektbidrag, fritid

Bidraget ska underlätta för idrotts- och fritidsföreningar att genomföra olika projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete. Vidare ska bidraget underlätta för föreningar som vill arrangera större tävlingar. I vissa fall kan bidraget även användas vid en uppstart av ny verksamhet inom föreningen.

Sista ansökningsdag: Söks löpande under året.

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Evenemang och tävlingar
 • Investeringar och projekt
 • Verksamhet för pensionärer
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Bidragsberättigad idrotts- och fritidsförening kan söka projektbidrag och det är möjligt att söka löpande under året.

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.

Projektansökan med fokus på något eller några områden av det fritids- och idrottspolitiska programmet prioriteras.

 • evenemang
 • föreningsutveckling
 • jämlikhet och mångfald
 • ledarförsörjning.

Ansökan ska ha inkommit innan projektet genomförs.

I ansökan ska den tilltänkta projekttiden anges.

Efter beslut om bidrag utbetalas pengarna direkt.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska få in en redovisning senast två månader efter det att projektet genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå.

Har projektet inte påbörjats inom ett år från det att föreningen blivit beviljat bidrag ska bidraget betalas tillbaka till kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen kan i vissa fall besluta att bidraget ska gå till annat än ändamålet anger.

Ansökan

Ansökan görs med vår e-tjänst eller på blankett. Båda finns längre ner på sidan under relaterad information. Det går också bra att hämta och lämna blankett hos medborgarcenter.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Söks löpande under året.

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar