Projektbidrag, fritid

Bidragsberättigad idrotts- och fritidsförening kan söka projektbidrag och det är möjligt att söka löpande under året.

Ändamål

Bidraget ska underlätta för idrotts- och fritidsföreningar att genomföra olika projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete. Vidare ska bidraget underlätta för föreningar som vill arrangera större tävlingar. I vissa fall kan bidraget även användas vid en uppstart av ny verksamhet inom föreningen.

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.

Projektansökan med fokus på något/några områden av det fritids- och idrottspolitiska programmet prioriteras. Dessa områden är följande:

 • Evenemang
 • Föreningsutveckling
 • Jämlikhet/mångfald
 • Ledarförsörjning

Ansökan ska ha inkommit innan projektet genomförs.

I ansökan ska den tilltänkta projekttiden anges.

Efter beslut om bidrag utbetalas pengarna direkt.

Kultur & fritid ska få in en redovisning senast två månader efter det att projektet genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå.

Har projektet inte påbörjats inom ett år från det att föreningen blivit beviljat bidrag ska bidraget betalas tillbaka till kultur & fritid.

Kultur & fritid kan i vissa fall besluta att bidraget ska gå till annat än ändamålet anger.

Ansökan

Ansökan görs med vår e-tjänst eller på blankett. Båda finns längre ner på sidan som relaterad information. Det går också bra att hämta och lämna blankett på medborgarcenter.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Söks löpande under året.

Uppföljning och kontroll

Kultur & fritid kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.