Kulturnattsbidrag

Syftet med bidraget är att ge ideella föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde en möjlighet att bidra med kulturaktiviteter under Kulturnatt.

Sista ansökningsdag: 3 februari, ansökan öppnar i december 2022

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Evenemang och tävlingar
 • Kultur

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar