Investeringsbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra investeringar inom sitt verksamhetsområde.

Sista ansökningsdag: 30 september

Vem kan söka:

  • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

  • Investeringar och projekt
  • Lokaler och byggnader

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

    De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

    Läs mer om offentliga handlingar