Integrationsbidrag, invandrarföreningar

För aktiviteter som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i Kristianstads kommun. Vi prioriterar ansökningar som syftar till att organisera och aktivera människor till ett självständigt och människovärdigt liv.

Sista ansökningsdag: 25 februari 2022

Vem kan söka:

  • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

  • Socialt arbete och integration

Vanliga frågor

    • Vad är offentlig handling?

      De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

      Läs mer om offentliga handlingar