Integrationsbidrag, invandrarföreningar

Integrationsbidraget ska stimulera invandrarföreningar till att genomföra arbete som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i Kristianstads kommun. Bidraget kan sökas en gång om året, innan den sista februari.

Ändamål

Integrationsbidrag, invandrarföreningar ska gå till arbete som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i Kristianstads kommun. Beslut om bidraget tas av Arbete och välfärdsnämnden på marssammanträdet och ansökan måste därför skickas in innan den sista februari. Ansökningsblankett skickas ut till samtliga i kommunen registrerade invandrarföreningar under januari månad. 

Villkor

Invandrarföreningen måste vara registrerad och i huvudsak verka i Kristianstads kommun. Till ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Aktuella stadgar
 • Årsredovisning
 • Verksamhetsberättelse (ska framgå hur eventuellt tidigare beviljade pengar har använts)
 • Budget för kommande år

Alkohol och drogpolicy ska kunna uppvisas.

Bedömningsgrunder

Arbete och välfärdsnämnden prioriterar ansökningar som syftar till att organisera och aktivera människor till ett självständigt och människovärdigt liv. De föreningar som kan visa att bidraget är direkt kopplat till aktiviteter och inte går till att täcka fasta kostnader såsom hyra och personalkostnader, prioriteras.

Hänsyn tas till hur föreningen använt tidigare medel.

Vid fördelning av medel till invandrarföreningar kommer särskild hänsyn att tas till:

 • Integrationsfrämjande insatser som riktar sig till att stötta föräldrar, ungdomar och barn
 • Antal integrationsfrämjande aktiviteter som genomförts/planeras genomföras under året
 • Integrationsfrämjande insatser som genomförts/planeras genomföras i samarbete mellan olika föreningar

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.