Integrationsbidrag, invandrarföreningar

För aktiviteter som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i Kristianstads kommun. Vi prioriterar ansökningar som syftar till att organisera och aktivera människor till ett självständigt och människovärdigt liv.

Sista ansökningsdag: 28 februari

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Socialt arbete och integration

Integrationsbidraget ska stimulera invandrarföreningar till att genomföra arbete som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i Kristianstads kommun.

Villkor

Invandrarföreningen måste vara registrerad och i huvudsak verka i Kristianstads kommun. Till ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Aktuella stadgar
 • Årsredovisning
 • Verksamhetsberättelse (ska framgå hur eventuellt tidigare beviljade pengar har använts)
 • Budget för kommande år

Alkohol och drogpolicy ska kunna uppvisas.

Bedömningsgrunder

Arbete och välfärdsnämnden prioriterar ansökningar som syftar till att organisera och aktivera människor till ett självständigt och människovärdigt liv. De föreningar som kan visa att bidraget är direkt kopplat till aktiviteter och inte går till att täcka fasta kostnader såsom hyra och personalkostnader, prioriteras.

Hänsyn tas till hur föreningen använt tidigare medel.

Vid fördelning av medel till invandrarföreningar kommer särskild hänsyn att tas till:

 • Integrationsfrämjande insatser som riktar sig till att stötta föräldrar, ungdomar och barn
 • Antal integrationsfrämjande aktiviteter som genomförts/planeras genomföras under året
 • Integrationsfrämjande insatser som genomförts/planeras genomföras i samarbete mellan olika föreningar

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar