Hyresbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar som hyr en lokal/anläggning eller ett föreningskansli.

Sista ansökningsdag: 25 februari

Vem kan söka:

  • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

  • Lokaler och byggnader

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

    De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

    Läs mer om offentliga handlingar