Föreningsbidrag

Föreningar som ansöker ska ha som syfte att berika livet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2023

Vem kan söka:

  • Föreningar
  • Organisationer

Vad kan bidraget användas till:

  • Verksamhet för pensionärer
  • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

    De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

    Läs mer om offentliga handlingar