Föreningsbidrag

Föreningar som ansöker ska ha som syfte att berika livet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Sista ansökningsdag: 28 februari

Vem kan söka:

 • Föreningar
 • Organisationer

Vad kan bidraget användas till:

 • Verksamhet för pensionärer
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Ideella organisationer och pensionärsorganisationer kan ansöka om föreningsbidrag.

Föreningar som ansöker ska ha som syfte att berika livet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Du ansöker via blanketten.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar