Föreningsbidrag

Föreningar som ansöker ska ha som syfte att berika livet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

E-tjänster

  Sista ansökningsdag: 28 februari 2022

  Vem kan söka:

  • Föreningar
  • Organisationer

  Vad kan bidraget användas till:

  • Verksamhet för pensionärer
  • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

  Vanliga frågor

   • Vad är offentlig handling?

    De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

    Läs mer om offentliga handlingar