Föreningsbidrag, verksamhet för flyktingar från Ukraina

Föreningar som har en verksamhet som riktar sig till människor som är på flykt från Ukraina och söker uppehållstillstånd i Sverige kan söka bidrag. Bidraget ska vara direkt kopplat till aktiviteter gentemot målgruppen. En förening kan söka max 200 000 kronor.

Sista ansökningsdag: löpande till december 2022

Vem kan söka:

  • Föreningar
  • Organisationer

Vad kan bidraget användas till:

  • Socialt arbete och integration