Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang, en större cup eller en större tävling. Alla föreningar kan söka evenemangsbidrag, men bara för ett arrangemang per år.

Sista ansökningsdag: 1 mars, 1 maj och 15 september

Vem kan söka:

  • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

  • Evenemang och tävlingar

Pengarna slut för år 2017

Eftersom vi har haft ett stort antal ansökningar är evenemangsbidraget för år 2017 tyvärr slut. Vi kommer inte att behandla några fler ansökningar under 2017.

För evenemang, cuper och större tävlingar

Evenemangsbidraget kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang, en större cup eller en större tävling. För att få bidraget ska evenemanget vara av stort intresse för medborgarna i kommunen och generera besökare utifrån, gästnätter och turistekonomiska intäkter.

Evenemanget ska också ha förutsättningar för att kunna skapa goodwill för Kristianstad och stärka kommunens varumärke. Evenemanget ska kunna dra till sig ett nationellt intresse, till exempel via media.

Ansökningar

Ansökningarna behandlas tre gånger per år - den 1 mars, 1 maj och 15 september. Ansökningarna hanteras bara vid dessa tillfällen. På grund av det stora antal ansökningar som kommer in till kommunen kan en förening endast ansöka om bidrag för ett evenemang per år.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

    • Vad är offentlig handling?

      De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

      Läs mer om offentliga handlingar