Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang eller en större cup eller tävling. Alla föreningar och organisationer kan söka evenemangsbidrag, men bara för ett arrangemang per ansökningsomgång.

Sista ansökningsdag: 1 februari och 1 maj

Vem kan söka:

  • Föreningar
  • Organisationer

Vad kan bidraget användas till:

  • Evenemang och tävlingar

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

    De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

    Läs mer om offentliga handlingar