Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang, en större cup eller en större tävling. Alla föreningar kan söka evenemangsbidrag, men bara för ett arrangemang per år.

Evenemangsbidraget kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang, en större cup eller en större tävling. För att få bidraget ska evenemanget vara av stort intresse för medborgarna i kommunen och generera besökare utifrån, gästnätter och turistekonomiska intäkter.

Evenemanget ska också ha förutsättningar för att kunna skapa goodwill för Kristianstad och stärka kommunens varumärke. Evenemanget ska kunna dra till sig ett nationellt intresse, till exempel via media.

Ansökningar

OBS! Pengarna för evenemangsbidrag är slut för i år 2017 på grund av ett stort antal ansökningar som har beviljats. Det går därför inte att söka bidrag mer det här året.

Ansökningarna behandlas tre gånger per år - den 1 mars, 1 maj och 15 september. Ansökningarna hanteras bara vid dessa tillfällen.

På grund av  det stora antal ansökningar som kommer in till kommunen kan en förening endast ansöka om bidrag för ett evenemang per år.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.