Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang, en större cup eller en större tävling. Alla föreningar kan söka evenemangsbidrag, men bara för ett arrangemang per år.

Evenemangsbidraget kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang, en större cup eller en större tävling. För att få bidraget ska evenemanget vara av stort intresse för medborgarna i kommunen och generera besökare utifrån, gästnätter och turistekonomiska intäkter.

Evenemanget ska också ha förutsättningar för att kunna skapa goodwill för Kristianstad och stärka kommunens varumärke. Evenemanget ska kunna dra till sig ett nationellt intresse, till exempel via media.

Ansökningar

Ansökningarna behandlas tre gånger per år - den 1 mars, 1 maj och 15 september. Ansökningarna hanteras bara vid dessa tillfällen.

På grund av det stora antal ansökningar kan en förening endast ansöka om bidrag för ett evenemang per år.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.