Energieffektiviseringsbidrag

För föreningar som vill göra energieffektiviseringar i sina lokaler eller anläggningar.

Sista ansökningsdag: 30 september

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Investeringar och projekt
 • Lokaler och byggnader

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar