En snabb slant

Nu har du som är mellan 13 och 25 år möjlighet att få ekonomiskt stöd till ditt kulturprojekt via kulturbidraget "En snabb slant". Bidraget går att söka året runt.

Du kan söka för det mesta inom kulturområdet, men det måste vara offentligt och rikta sig till andra unga. Du måste vara folkbokförd i Kristianstads kommun och projektet måste genomföras här.

Tanken med en snabb slant är att det ska gå snabbt mellan idé och genomförande och att det ska vara ganska obyråkratiskt. Du kan söka max 7 000 kr.

Pengarna kan inte användas till skolprojekt.

Exempel på En snabb slant-projekt kan vara musikkonserter, konstutställningar, workshops, film, teaterarrangemang, festivaler. Projekten ska genomföras av unga för unga.

Kulturbidraget En snabb slant administreras av Kulturhuset Barbacka.

Du kan söka när som helst under året men senast 1 månad innan ditt projekt ska genomföras.

För ansökningsblankett och redovisningsblankett se under E-tjänster.
För tips och regler se under  Dokument nedan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.