En snabb slant

Nu har du som är mellan 13 och 25 år möjlighet att få ekonomiskt stöd till ditt kulturprojekt via kulturbidraget "En snabb slant". Bidraget går att söka året runt.

Sista ansökningsdag: Senast en (1) månad innan projektet ska genomföras

Vem kan söka:

 • Enskilda personer
 • Grupper

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
En snabb slant

Du kan söka för det mesta inom kulturområdet, men det måste vara offentligt och rikta sig till andra unga. Du måste vara folkbokförd i Kristianstads kommun och projektet måste genomföras här.

Tanken med en snabb slant är att det ska gå snabbt mellan idé och genomförande och att det ska vara ganska obyråkratiskt. Du kan söka max 7 000 kr.

Pengarna kan inte användas till skolprojekt.

Exempel på En snabb slant-projekt kan vara musikkonserter, konstutställningar, workshops, film, teaterarrangemang, festivaler. Projekten ska genomföras av unga för unga.
Kulturbidraget En snabb slant administreras av Kulturhuset Barbacka.

Du kan söka när som helst under året men senast 1 månad innan ditt projekt ska genomföras.

Ansökningsblankett och redovisningsblankett hittar du under Relaterad information. Där hittar du också tips och regler. 

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar