Elitbidrag

Elitbidraget ska stärka föreningens marknadsföring och bidra till ökad synlighet för de värden som förknippas med Kristianstad. Syftet för kommunen är att stärka varumärket Kristianstad.

Sista ansökningsdag: 28 februari

Vem kan söka:

  • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

  • Aktiviteter

Elitbidrag kan sökas av idrottsklubbar som spelar i högsta serien i sin sport eller på högsta nationella nivå.

Bidrag

Bidraget är maximalt 250 000 kronor per år. Avtal skrivs för ett år i taget.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

    • Vad är offentlig handling?

      De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

      Läs mer om offentliga handlingar