Elitbidrag

Elitbidrag kan sökas av idrottsklubbar som spelar i högsta serien i sin sport eller på högsta nationella nivå.

Elitbidraget ska stärka föreningens marknadsföring och bidra till ökad synlighet för de värden som förknippas med Kristianstad. Syftet för kommunen är att stärka varumärket Kristianstad.

Ansökan

Ansökan ska vara kommunledningskontoret senast den siste februari. Bidraget är maximalt 250 000 kronor per år. Avtal skrivs för ett år i taget.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.