Byggnadsvårdsbidrag

I Kristianstads kommun finns det möjlighet att söka byggnadsvårdsbidrag för byggnads-och anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt värdefulla.

Sista ansökningsdag: 7 mars respektive 5 september

Vem kan söka:

  • Enskilda personer
  • Föreningar
  • Grupper
  • Organisationer

Vad kan bidraget användas till:

  • Lokaler och byggnader

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 29 Kristianstad

Fler kontakter

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefontid måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10-12

044-13 25 00

Katarina Olsson

Stadsantikvarie

044-13 59 79