Byggnadsvårdsbidrag

Byggnadsvårdsbidrag kan ges till underhåll och ombyggnad på fastigheter och anläggningar som anses vara kulturmässigt värdefulla. Bidraget kan också ges vid nybyggnation.

Sista ansökningsdag: Löpande

Vem kan söka:

 • Enskilda personer
 • Föreningar
 • Grupper
 • Organisationer

Vad kan bidraget användas till:

 • Investeringar och projekt
 • Lokaler och byggnader

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar