Bidrag till studieförbund

Kristianstads kommun fördelar genom kultur- och fritidsnämnden bidrag till studieförbund som är verksamma i kommunen.

Sista ansökningsdag: Löpande

Vem kan söka:

 • Organisationer

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Kultur
 • Socialt arbete och integration
 • Verksamhet för pensionärer

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar