Bidrag till studieförbund

Kristianstads kommun fördelar genom kultur- och fritidsnämnden bidrag till nio studieförbund med verksamhet i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 231019 KFN §103 att beslutet från 210204 KFN § 11 att undanta studieförbundet Ibn Rushd från kommunala bidrag fortsatt gäller till dess att kultur- och fritidsnämnden finner anledning att ompröva sitt ställningstagande.

Sista ansökningsdag: Löpande

Vem kan söka:

  • Organisationer

Vad kan bidraget användas till:

  • Aktiviteter
  • Kultur
  • Socialt arbete och integration
  • Verksamhet för pensionärer

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

    De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

    Läs mer om offentliga handlingar