Bidrag till studieförbund

Kristianstads kommun fördelar genom kultur- och fritidsnämnden bidrag, enligt regler från 2014, till studieförbund som är verksamma i kommunen.

Kristianstads kommuns stöd till folkbildningen skall ha till syfte att: 

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället

 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Tio studieförbund är verksamma i Kristianstads kommun:

 • Arbetarnas bildningsförbund (ABF) Skåne Nordost
 • Studieförbundet Bilda Sydväst
 • Folkuniversitetet
 • Ibn Rushd Studieförbund, Södra distriktet
 • Medborgarskolan Syd
 • NBV Skåne
 • Studieförbundet Vuxenskolan/SV Skåneland
 • Sensus Studieförbund, Skåne-Blekinge
 • Studiefrämjandet SydOst
 • Kulturens bildningsverksamhet, KBV

Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår gällande Kristianstads kommun inlämnas senast 15 december. Slutlig redovisning, balans- och resultaträkning, verksamhets- och revisionsberättelse samt kommunsammandrag ska inlämnas omedelbart efter avdelningarnas årsmöte, dock senast 30 april. Avdelningens ordförande ska genom underskrift vidimera uppgifterna i slutlig redovisning.

Slutlig redovisning lämnas på av kommunen fastställd blankett med angivna bilagor. Där redovisas också verksamhet inom ramen för det riktade bidraget i text och siffror.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.