Arrangörsstöd, kultur

Bidraget kan sökas av föreningar, grupper eller enskilda och kan sökas löpande under året.

Ändamål

Bidraget ska underlätta ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen och kan sökas av föreningar, grupper eller enskilda som arrangerar enstaka eller serier av offentliga kulturevenemang.

Villkor

Bidraget kan sökas av förening, grupp eller enskild

Arrangemanget skall vara offentligt

För enstaka arrangemang skall redovisning lämnas efter genomförandet till kultur & fritid, senast två månader efter slutdatum.

För föreningar gäller kommande verksamhetsberättelse och bokslut som uppföljning och lämnas till kultur & fritid efter genomfört årsmöte.

Ansökan

Ansökan görs med vår e-tjänst eller på blankett med uppgift om tid och spelplats, beräknade kostnader och intäkter. Båda finns längre ner på sidan som relaterad information. Det går också bra att hämta och lämna blankett på medborgarcenter.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Söks löpande under året.

Uppföljning och kontroll

Kultur & fritid kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.