Arrangörsstöd, kultur

Bidraget ska underlätta ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen och kan sökas av föreningar, grupper eller enskilda som arrangerar enstaka eller serier av offentliga kulturevenemang.

Sista ansökningsdag: Löpande under året

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Evenemang och tävlingar
 • Kultur
 • Verksamhet för pensionärer

Villkor

Arrangemanget skall vara offentligt.

För enstaka arrangemang skall redovisning lämnas efter genomförandet till kultur & fritid, senast två månader efter slutdatum.

För föreningar gäller kommande verksamhetsberättelse och bokslut som uppföljning och lämnas till kultur & fritid efter genomfört årsmöte.

Ansökan

Ansökan görs med vår e-tjänst eller på blankett med uppgift om tid och spelplats, beräknade kostnader och intäkter. Båda finns längre ner på sidan som relaterad information. Det går också bra att hämta och lämna blankett på medborgarcenter.

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Uppföljning och kontroll

Kultur & fritid kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar