Arrangörsstöd, kultur

Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianstads kommun.

Sista ansökningsdag: Löpande under året

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Evenemang och tävlingar
 • Kultur
 • Verksamhet för pensionärer
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Vanliga frågor

 • Vad är offentlig handling?

  De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

  Läs mer om offentliga handlingar