Ansök om svensk flagga

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år ut ett antal flaggor eller fanor till föreningar och organisationer i landet.

Sista ansökningsdag: 31 mars

Vem kan söka:

 • Enskilda personer
 • Föreningar
 • Organisationer

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Evenemang och tävlingar

Kristianstad firar enligt traditionen Nationaldagen den 6 juni varje år med flaggceremonier, högtidstal, dans, musik och olika uppvisningar.

Ansökan

Ansökan om svensk flagga som gåva på Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans dag, kan lämnas in av privatpersoner hemmahörande i Kristianstads kommun. Enda kravet är att man har en flaggstång.

Gåvoflaggan är 3 meter lång och passar till flaggstång som är cirka 12 meter.

Den som tilldelas flagga får ta emot den på Tivoliscenen i Tivoliparken den 6 juni, där Kristianstad arrangerar firande. Flaggorna delas ut av kommunfullmäktiges ordförande.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar