Aktivitetsstöd, kommunalt

Bidraget ska stimulera föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet för åldern 7–20 år samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Det sistnämnda under förutsättning att merparten av deltagarna vid varje enskild sammankomst är i åldern 7–20 år.

Sista ansökningsdag: 25 februari, 25 augusti

Vem kan söka:

  • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

  • Aktiviteter
  • Barn- och ungdomsverksamhet
  • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

    De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

    Läs mer om offentliga handlingar