Bidrag

Föreningar, studieförbund och institutioner kan söka ett olika bidrag för sin verksamhet. Kommunens bidragen sköts av våra olika förvaltningar och bidragen har olika kriterier och ansökningssätt.

Föreningsbidrag, social omsorg

Stödja och stimulera medborgare att i organiserade former engagera sig i frivilligt, socialt arbete. Vi stödjer verksamhet som kompletterar kommunens arbete inom området och som kan vara till nytta.

Hyresbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar som hyr en lokal/anläggning eller ett föreningskansli.

Integrationsbidrag, invandrarföreningar

För aktiviteter som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i Kristianstads kommun. Vi prioriterar ansökningar som syftar till att organisera och aktivera människor till ett självs ... Läs mer

Investeringsbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra investeringar inom sitt verksamhetsområde.

Kulturnattsbidrag

Syftet med bidraget är att ge ideella föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde en möjlighet att bidra med kulturaktiviteter under Kulturnatt.

Lovsamverkan

Föreningar kan ansöka om att genomföra aktiviteter, i samverkan med Kristianstads kommun, för barn och unga 6-15 år under höstlovet och jullovet 2018. Pengarna kommer från det statliga bidraget för av ... Läs mer

Projektbidrag, fritid

Bidraget ska underlätta för idrotts- och fritidsföreningar att genomföra olika projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete. Vidare ska bidraget underlätta för föreningar som vi ... Läs mer

Projektbidrag, kultur

Bidraget ska underlätta ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen och kan sökas av föreningar, grupper eller enskilda för projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete och som ... Läs mer

Verksamhetsbidrag

Bidraget ska underlätta ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen och skapa goda möjligheter för eget skapande inom olika kulturområden.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.