Bidrag

Föreningar, studieförbund och institutioner kan söka olika bidrag för sin verksamhet. Kommunens bidrag sköts av våra olika förvaltningar och bidragen har olika kriterier och ansökningssätt. Här hittar du våra bidrag.

Föreningsbidrag, social omsorg

Stödja och stimulera medborgare att i organiserade former engagera sig i frivilligt, socialt arbete. Vi stödjer verksamhet som kompletterar kommunens arbete inom området och som kan vara till nytta.

Föreningsbidrag, verksamhet för flyktingar från Ukraina

Föreningar som har en verksamhet som riktar sig till människor som är på flykt från Ukraina och söker uppehållstillstånd i Sverige kan söka bidrag. Bidraget ska vara direkt kopplat till aktiviteter ge ... Läs mer

Hyresbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar som hyr en lokal/anläggning eller ett föreningskansli.

Integrationsbidrag, invandrarföreningar

För aktiviteter som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i Kristianstads kommun. Vi prioriterar ansökningar som syftar till att organisera och aktivera människor till ett självs ... Läs mer

Investeringsbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra investeringar inom sitt verksamhetsområde.

Kulturnattsbidrag

Syftet med bidraget är att ge ideella föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde en möjlighet att bidra med kulturaktiviteter under Kulturnatt.

Projektbidrag, fritid

Bidraget ska underlätta för idrotts- och fritidsföreningar att genomföra projekt som ligger i linje med någon eller några av de fem strategier som finns med i kultur- och fritidsnämndens kultur- och f ... Läs mer

Projektbidrag, kultur

Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianstads kommun. Bidraget kan sökas för projekt som st ... Läs mer

Verksamhetsbidrag kultur

Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianstads kommun. Verksamhetsbidraget ska ge föreningsl ... Läs mer

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.