Bidrag

Föreningar, studieförbund och institutioner kan söka ett olika bidrag för sin verksamhet. Kommunens bidragen sköts av våra olika förvaltningar och bidragen har olika kriterier och ansökningssätt.

Aktivitetsstöd, kommunalt

Bidraget ska stimulera föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet för åldern 7–20 år samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Det sistnämnda under förutsättning att merparte ... Läs mer

Ansök om svensk flagga

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år ut ett antal flaggor eller fanor till föreningar och organisationer i landet.

Arrangörsstöd, kultur

Bidraget ska underlätta ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen och kan sökas av föreningar, grupper eller enskilda som arrangerar enstaka eller serier av offentliga kulturevenemang.

Bidrag till studieförbund

Kristianstads kommun fördelar genom kultur- och fritidsnämnden bidrag till studieförbund som är verksamma i kommunen.

Byggnadsvårdsbidrag

Byggnadsvårdsbidrag kan ges till underhåll och ombyggnad på fastigheter och anläggningar som anses vara kulturmässigt värdefulla. Bidraget kan också ges vid nybyggnation.

Driftbidrag

Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av föreningarnas anläggningar för föreningar med i huvudsak fokus på idrott och friluftsliv.

Elitbidrag

Elitbidraget ska stärka föreningens marknadsföring och bidra till ökad synlighet för de värden som förknippas med Kristianstad. Syftet för kommunen är att stärka varumärket Kristianstad.

Energieffektiviseringsbidrag

För föreningar som vill göra energieffektiviseringar i sina lokaler eller anläggningar.

Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang, en större cup eller en större tävling. Alla föreningar/organisationer kan söka evenemangsbidrag, men bara för ett arrangemang per ... Läs mer

Föreningsbidrag

Föreningar som ansöker ska ha som syfte att berika livet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.