Bibliotekets vänner

Var med och stöd biblioteksverksamheten. Bli medlem i föreningen bibliotekets vänner.

Stöd biblioteksverksamheten och var delaktig i Kristianstad Bokfestival och andra arrangemang som föreningen arrangerar. För mer information, vänd dig till styrelseordförande Ann Renbjer, tel. 044-213077 eller sätt in 150 kronor på bankgiro 5112-6977. Medlemskap för familjer kostar 200 kr. Välkommen som medlem!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.