Staden under 2000-talet

Kristianstads kommun är Skånes till ytan största kommun med en areal på 1 346 kvadratkilometer. I arealen räknas även de inlandsvatten kommunen har som sjöar och åar. Eftersom Kristianstad kommun har ett stor och unikt Vattenrike är inlandsvattnet inte mindre än 94,3 kvadratkilometer.

Antalet invånare passerade 85 000 år 2019. Av dessa bor cirka 35 000 i centralorten. Den nuvarande kommunen bestod en gång av 35 olika kommuner. Fortfarande finns här ett 40-tal orter. Ungefär hälften av dessa har mer än 200 invånare. Detta gör Kristianstad till Sveriges tätortstätaste kommun.

Varje dag äter i stort sett alla människor i Sverige – och många i andra länder – något som kommer från Kristianstad. Här finns över 1 600 livsmedelsföretag och hundratals andra företag som erbjuder tjänster och produkter till livsmedelsindustrin. Kommunens profil är Spirit of Food - mat, dryck och upplevelser för alla sinnen. Beslutet att fastställa en profil för Kristianstads kommun togs samlat av de politiska partierna 2003. Syftet är att med fokusering i kommunikation och positionering skapa tillväxt vilket i Spirit of food loggas in tur ger förutsättningar för ett "rikare" Kristianstad i form av bättre social service, fler jobb, bättre skolor och en allmänt trevligare och roligare stad att leva och arbeta i.

Logotypen som valdes till Kristianstads kommuns profil "Spirit of food" står för känsla och passion för mat. Den ska synas och verka både nationellt och internationellt. Därför har den ett engelskt uttryck. Den stiliserade handen, som texten liksom ”svävar” upp ifrån, symboliserar många saker. Allt är upp till vad betraktaren vill se, men här följer några exempel:

 • Handen som vårdar och håller ömt i vår ”matglädje” – trygghet och vilja
 • "Spirit" - Ett begrepp som vill visa på glädje och stark utvecklingskraft
 • Tankar som flyger ur handen – innovation, forskning och produktutveckling
 • Handen som förknippas med matlagning – kockens varsamma hand som skapar den vackra maträtten 
 • I teckenspråk står den något sammanhållna handen för mat och dryck – att äta
 • Mångfald i färg symboliserar den mångfald av branscher, företag och organisationer som verkar inom vår kommun

Handelstraditionen från när Kristianstad var en fästningsstad finns kvar och människor från hela nordöstra Skåne söker sig till Handelsstaden Kristianstad för att handla. Den kompakta stadskärnan har många butiker och serveringar. I utkanten av stan har det vuxit upp ett område med flera lågprisvaruhus och en ny galleria - Galleria Boulevard - i centrala stan öppnade första etappen hösten 2013.

Livsmedelsindustri och jordbruk tillsammans med offentlig förvaltning, handel och service är basen i arbetslivet och kan också sägas ha varit det sedan lång tid tillbaka. De är en del av stadens identitet.

Naturum, vattenriket
Naturum, vattenriket.

Naturen erbjuder allt från glittrande hav och djupa skogar till ett öppet och levande jordbrukslandskap. Få platser har så rik och varierad natur som området i Kristianstads kommun och 2005 invigdes Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. Ett biosfärområde är ett modellområde som visar hur vi kan både bevara och utveckla naturens resurser på ett hållbart sätt. Hösten 2010 invigdes besökscentret naturum Vattenriket som ligger mitt i Helgeå bara en kort promenad från stadens centrum.

Kulturlivet i Kristianstad är varierat. Vi har bland annat teater, konserthus och Kulturkvarteret som är sammanbyggt med Stadsbiblioteket. Här finns också Regionmuseet med Filmmuseum, Kulturhuset Barbacka samt två konsthallar Kristianstads Konsthall. Musiklivet har en också en stor bredd. Den kommunala musikskolan är aktiv och Stiftelsen Musik i Syd har sitt huvudkontor finns i Kristianstad med hela sin verksamhet.

Kristianstads kommun tillhör Öresundsregionen som är en av de snabbast växande regionerna i norra Europa. År 2000 invigdes Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn, vilket gav oss direkttåg från Kristianstad till Köpenhamn och vidare till Helsingör. Därtill finns goda tågförbindelser österut till Blekinge. Skånetrafikens regionala busslinjer utgår alla från Kristianstad mot till exempel Lund, Simrishamn, Ystad och så vidare. 

Kristianstadsbygden i historiskt perspektiv!

Goda betesmarker
Kring Helgeåns nedre lopp har det länge varit en jordbruksbygd med goda betesmarker.

Kristianstadsslätten kring Helgeåns nedre lopp har sedan äldsta tid varit en jordbruksbygd med goda betesmarker kring vasskantade vattendrag. I norr, väster och söder begränsas området av skogar och åsar.

Helgeån var under förhistorisk tid en betydelsefull samfärdsled. Kring åns nedre lopp, vid stränderna av sjöarna och längs kusterna har boplatser hittats från stenåldern. Högar och rösen markerar fortfarande att bebyggelsen varit utbredd under brons- och järnålder.

De medeltida kyrkorna ligger tätt och av det femtiotal kyrkor som finns inom regionen går de flesta tillbaka till 1100-talet. Av interiörernas kalkmålningar är de äldsta från omkring sekelskiftet 1200. Det har påståtts att man från Fjälkinge backe kan se upp emot 25 olika kyrktorn, en uppgift som säkert kan stämma.

Kristianstadsområdet har också flera slott och borgar. Av den äldsta, biskop Eskils borg i Åhus, finns endast ruiner kvar, medan i Vittskövle bevarats som ett av Nordens ståtligaste renässansslott.

Ett monument i sig utgör Kristianstads fästningsplan som omfattade hela den centrala staden och som fortfarande går att spåra i stadsplanen.

Den industriella utvecklingen har påverkat bygden sedan 1800-talets senare del. I samband med denna skedde också en kraftig utbyggnad av järnvägsnätet. En tid var Kristianstad knutpunkt för inte mindre än sju järnvägslinjer.

(ur Kulturminnen i Skåne, 1981)

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.