Beställa uppgifter ur arkivet

Här kan du beställa uppgifter och kopior ur kommunarkivet. Det hjälper oss om du kan beskriva vad du letar efter och ge så många detaljer som möjligt. Våra samlingar är inte digitaliserade utan finns bara i pappersformat. Du får skannade kopior.

Vi hjälper dig att ta fram uppgifter från arkiven. I kommunarkivet samsas miljoner uppgifter i våra 33 000 volymer. Informationen som göms i arkivhandlingarna är bred. I i barnavårdsnämndernas arkiv finns exempelvis uppgifter om faderskapsärenden. I fattigvårdsstyrelserna beskrivs hur barn placerats i fosterhem eller hur äldre placerats på ålderdomshem,

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.