Beställa betygskopia

En vanlig fråga till kommunarkivet är hur man skaffar en kopia av sitt skolbetyg. Betyg som är yngre än tre år finns hos respektive gymnasieskola. Äldre betyg finns hos oss. Beställ genom att fylla i formuläret på den här sidan. Du får en kopia hemskickad till dig.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Kommunstyrelsen ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda. Du kan kontakta Datainspektionen om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas.

Kontakta kommunens dataskyddsombud

Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.