Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävningen.
En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävningen.

Gräva och schakta: Tillstånd

Innan gräv- eller schaktningsarbeten sker på kommunal mark krävs tillstånd från kommunen. Ansök med blankett som finns under relaterad information.

Det företag som avser utföra grävningsarbetet ska ansöka om tillstånd. Senast en månad innan planerad arbetsstart ska ifylld ansökningsblankett, tillsammans med en kartbilaga som visar arbetets utsträckning, skickas till:
kommunledningskontoret@kristianstad.se

Sker arbetet på kommunal väg eller gata?

I det fall arbetet innebär att någon av kommunens gator, gång- eller cykelvägar påverkas behövs en godkänd en trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet utförs.

OBS! Användning av allmän plats kan även kräva polistillstånd.

För mer information, se polisens webbplats.

Så här ansöker du om trafikanordningsplan

  • Fyll i hela blanketten för trafikanordningsplan.
  • Rita tydligt och detaljerat på karta, där arbetsområde, eventuell omledning, avstängning, eller annan trafikreglering tydligt framgår. Berör arbetet p-platser, busshållplatser, eller busskörvägar är det mycket viktigt att dessa märks ut tydligt.
  • Ansökan och karta skickas till C4teknik@kristianstad.se senast tre veckor innan arbetets start.
Arbetet ska sedan utföras enligt SKL:s rekommendationer (se länk under Relaterad information). Sökanden faktureras för eventuell trafikreglering.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.