Dispens för motorfordon på gågator i Kristianstads centrum

Generellt förbud mot fordonstrafik gäller under alla dagar kl 11.30-18 på delar av Västra och Östra Storgatan, Cardellsgatan, Döbelnsgatan, Tivoligatan samt hela Hesslegatan. Var noga med att läsa villkoren under formuläret innan du ansöker.

Gågatorna i centrala Kristianstad är markerade i orange på kartan.

Villkor för dispens

Dispens för att köra in på gågatorna när motortrafik är förbjuden ges endast till:

 • Boende med parkeringsplats på tomtmark längs gågatorna
  Ansökan: använd formuläret ovan.
 • Akuta reparationer eller istappsröjning på fastigheter längs gågatorna
  Ansökan: Ring medborgarcenter.
 • Sjuktransporter och serviceresor till eller från adress längs gågatorna
  Ansökan: generell dispens gäller och behövs ej ansökas om.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.