Kristianstads gågator

I centrala Kristianstad är ett antal gator reglerade som gågator under vissa tider. Här kan du läsa vilka regler som gäller på gågatorna.

Gågatorna är uppskattade shoppingstråk i Kristianstad.
Gågatorna är uppskattade shoppingstråk i Kristianstad.

På gågatorna är du välkommen till fots och på cykel. Alla fordon - inklusive cyklister - har väjningsplikt gentemot gående.

Regler för motordrivna fordon

 • Man får inte föra fordonet på gågatorna i annat syfte än att korsa dem.
  Undantag:
  • Varuleveranser till butiker, godstransporter, eller boendetransporter - men endast mellan kl. 05 - 11.30.
  • Torghandlare får köra in fordon för av-/pålastning av torgvaror (läs om tider här).
  • Sjuktransporter, serviceresor, samt körväg till gårdsparkeringar eller garage.
 • Fordonet får inte parkeras.
  Undantag:
  • Tillfällig dispens kan sökas för fordon som används för skyddsarbeten på hus, flyttbilar, eller liknande motiv (endast kl. 05 - 11.30). Ansök genom kontakta medborgarcenter.
  • Generell dispens gäller för bårtaxi, polis, räddningstjänst, färdtjänst och värdetransporter och fordon som ska utföra akuta reparationer på hus. Ansökan behövs ej.
 • Fordonsförare har alltid väjningsplikt gentemot gående.

Välkommen!

Vanliga frågor

  • Får man cykla på gågatorna

   Ja, man får cykla på gågatorna i Kristianstad. Tänk på att cykeln ska framföras i gångfart och att cyklar har väjningsplikt gentemot gående.

  • Vad gäller för taxibilar?

   Om taxin kör en så kallad sjukresa eller färdtjänstresa så är det ok. Vid en "vanlig" körning får taxi inte köra in på gågatorna.

  • Vad innebär godstransport och var går gränsen?

   En godstransport är när man transporterar skrymmande varor, som exempelvis ett flyttlass, eller ett enstaka lite större objekt, som en soffa eller ett kylskåp. Matkassar eller upphämtning av en take-away-maträtt är inte att anse som skrymmande gods.

   För sådan logistik hänvisar vi till de närliggande lastzonerna eller parkeringarna, exempelvis på Vallgatorna eller Tivoligatan.

  • Måste man reglera gågatorna så strängt?

   Vi har provat olika skyltningar för gågatorna. Den måste vara grund för att väghållaren (kommunen) och ordningsmakten (polisen) ska kunna bevaka och beivra överträdelser – men samtidigt ge flexibilitet för dem som rör sig där. Många funktioner ska samsas på Kristianstads gågator. Där finns gående, cyklister, butiker, boende, garageplatser, uteserveringar, varuleveranser etc., vilket gör att det är ganska många funktioner som ska möjliggöras genom skyltarna.

   För att det ska vara fullt möjligt behövs en skyltning som inte reglerar mer än nödvändigt – men då krävs att bilisterna visar stor hänsyn. Dels för hastigheter, men också om man överhuvudtaget får - eller bör - framföra sitt fordon där. Den hänsynen har minskat så mycket att vi inte anser oss ha något annat val än att strama upp skyltningen – med följd att flexibiliteten för de många behoven blir lägre. Hade det endast varit en form av överträdelse så hade lösningen varit enklare, men tyvärr är överträdelserna många och olika.

    

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.