Utvecklingsarbete för cykling

Kristianstads kommun arbetar på flera nivåer för att stärka förutsättningarna och motivera fler att välja cykeln som transportmedel. På den här sidan rapporterar vi om en del av det arbete som bedrivs och om viktiga samarbeten och cykelsatsningar.

Ibland är det motigt att vara cyklist, men i Kristianstads kommun pågår ett ständigt arbete för att förbättra och förenkla för alla som väljer cykeln.
Ibland är det motigt att vara cyklist, men i Kristianstads kommun pågår ett ständigt arbete för att förbättra och förenkla för alla som väljer cykeln.

Cykelworkshop gav nya idéer

I samband med Europeiska trafikantveckan och Framtidsveckan 2020 arrangerade Kristianstads kommun tillsammans med Cykelfrämjandet ett seminarium med workshop på temat "Ökad cykling för hållbara och levande städer" den 21 september 2020. 

Här hittar du länkar till seminarierapporten och till de presentationer som visades av föreläsarna.

Rapport från cykelseminariet

Cykelfrämjandets presentation och cykling, hållbarhet och stadsutveckling

Kristianstads kommuns presentation om insatser för cykling

Växjö stads presentation om cyklister och centrumhandel


Kanalgatan ska få säkrare cykelväg

De som cyklar och går längs Kanalgatan ska kunna komma fram snabbare och säkrare framöver. I juni 2020 fick Kristianstads kommun ett bidrag genom Stadsmiljöavtalet från Trafikverket till projektet att bygga om Kanalgatan med bredare gång- och cykelstråk. 

Läs mer om Kanalgatans ombyggnad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.