Trafik, resor och gator

Väl fungerande infrastruktur är viktigt för att Kristianstad ska vara en attraktiv kommun att bo i, besöka och verka i. På senare tid har det genomförts stora projekt för att möjliggöra för flera olika resesätt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.