Parkering

Välkommen att parkera i centrala Kristianstad. Vi erbjuder ett flertal parkeringsplatser över hela staden.

Avgifter

Parkeringsplatserna har olika avgifter beroende på hur centrala de är. Den klickbara kartan visar avgifterna för de olika parkeringsområdena, betalningsautomaternas placering och vilken tid som gäller i det området som automaten står.

Det finns också avgiftsfria parkeringsområden. Du kan betala din parkering på olika sätt:

 • Parkerings-app
  Två appar kan användas för parkering - "Flowbird", "Parkster", "ePark" eller "Mobill". Apparna finns att hämta på App Store för IOS-telefoner och på Google Play för Android-telefoner.
 • SMS
  Parkeringsavgiften faktureras i efterhand. Mer information finns på parkeringsautomaterna.
 • Betalkort
  Följande kort accepteras: VISA, MasterCard, OK/Q8, Preem, Volvo, Shell, ST 1 och Circle-K.
 • Mynt
  Minst en automat per parkeringsområde accepterar mynt.

OBS! I stadskärnan finns också privata avgiftsparkeringar med andra taxor.

P-skiva

På vissa områden tillämpas p-skiva, se skyltning. P-skiva finns att hämta hos medborgarcentrum i Rådhus Skåne (max en p-skiva/person). P-skiva finns även till försäljning i detaljhandeln.

Bråttom och ingen P-skiva i bilen? Ankomsttiden kan även skrivas på en lapp som läggs väl synlig på instrumentbrädan.

Långtidsparkeringar

På Norra Kaserns parkeringsområde (vid vattentornet) hittar du långtidsparkeringar. Där har du möjlighet att parkera i 14 dygn mot betalning.

Servicedagar på parkeringar i Kristianstad

I Kristianstad råder stanna- och parkeringsförbud kl. 8 – 13 på vissa parkeringsplatser under en dag i början av varje månad eller tredje veckodagen i månaden.

Servicedagar på de kommunala vägarna där kommunen har parkering innebär att det skall finnas möjlighet att utföra olika typer av arbeten under hela året. Under vår, sommar och höst sopar vi våra gator, vinterväghållning på vinter och under hela året är det olika typer av arbeten efter behov. Det kan vara allt ifrån stensättning, underhållsbeskärningar av buskage och träd, lövupptagning, brunnsrensning m.m. Vi hänvisar även andra företag som utför arbete på kommunala vägar att försöka utföra arbete under tiden det är servicedagar, tex gatubelysning, fjärrvärme, el, fiber m.m. För att kommunen eller andra aktörer ska hinna med att utföra sina arbeten är tiden satt till kl 13.

 Platserna är skyltade med ett vägmärke, servicedagar gäller på följande platser:

 • Centrum
 • Östermalm
 • Parkstaden
 • Egna hem
 • Fäladen
 • Vasastaden
 • Söder

Du kan även se servicedagarna grafiskt i vårt kartverktyg. OBS! Var alltid uppmärksam på skyltarna där du parkerar – de kan förändras över tid och det alltid är skylten/vägmärket som gäller. 

Motorcykel (MC)

Det är tillåtet att parkera din motorcykel på p-plats som är avsedd för bil. Du betalar samma avgift som gäller för bilar och p-biljetten ska alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Det är tillåtet att parkera flera motorcyklar inom samma parkeringsruta, men tänk på att varje motorcykel ska erlägga avgift.

Turistbussar

Turist- och evenemangsbussar hänvisas till följande områden:

 • Kristianstad Arena
  Längs Ringvägen, strax söder om Kristianstad Arena.
 • Naturums parkering
  Norra delen av den stora parkeringsytan.
 • Skjutsstallavägen
  Reglerytan nordväst om korsningen Skjutsstallavägen/Vattentornsvägen. Uppmålade platser finns.
 • Barbackagatan
  Norra delen av Barbackagatans östra sida.

Tunga fordon

Parkering för tunga fordon (tyngre än 3,5 ton) finns på följande platser:

 • Rörvägen
  Väster om Mossvägen, vid Willy:s.
 • Industrigatan
  Längs gatan, norr om korsningen mot Svetsarevägen.
 • Alevägen
  Längs gatan, på västra sidan.

Ställplatser för husbilar

Läs mer

Överklaga parkeringsanmärkning?

Information om vilken myndighet eller organisation som hanterar ditt eventuella överklagande av en parkeringsanmärkning finns angivet på den aktuella anmärkningen.

Övergivna fordon

Ibland påträffas övergivna fordon på kommunens vägar, parkeringar eller annan mark. När kommunen påträffar ett övergivet fordon så försöker kommunen kontakta ägaren via brev hem och anslag på fordonet, där ägaren uppmanas flytta fordonet. Om flytt inte sker inom angiven tid, så flyttar kommunen fordonet till en särskild uppställningsplats. Hämtas inte fordonet därifrån inom angiven tid så övergår äganderätten av fordonet till kommunen. Det gäller även eventuella ägodelar i fordonet, enligt Lag (1982:129) om flytt av fordon.

Letar du efter ditt fordon som har flyttats?

Information om fordon som har flyttats av kommunen kan fås genom Polisen, eller genom att man söker på sitt registreringsnummer på kommunens digitala anslagstavla för kungörelser. Du hittar länk till anslagstavlan under relaterad information.

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.