Vägarbeten

Vägarbeten sker både på grund av akuta behov, som exempelvis vid en vattenläcka, eller vara planerade, som när asfalten byts på en vägsträcka.

Det är inte bara kommunen som utför arbeten på vägarna. Trafikverket ansvarar för de större vägarna och du hittar information om deras vägarbeten på Trafikverkets webbplats, under "Trafikinformation, väg".

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.