Trafik och gator

Väl fungerande infrastruktur är viktigt för att Kristianstad ska vara en attraktiv kommun att bo i, besöka och verka i.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.