Tillstånd och regler

Om du ska använda offentlig plats, som torg eller gator, måste du ibland ha tillstånd från oss. Det gäller till exempelvis om du ska bygga en uteservering utanför ett café eller för att ställa upp en matvagn. Behöver du stänga av en gata eller parkeringsplats måste du göra en trafikanordningsplan.

Att använda offentlig plats 

Om du ska använda offentlig plats söker du tillstånd hos Polisen. Det kan till exempel gälla skyltar, bygga en scen, ställa upp en container eller etablera ett bygge.

Trafikanordningsplan

Om du helt eller delvis behöver stänga av en gata, en väg eller en eller flera parkeringsplatser måste du göra en trafikanordningsplan. Trafikanordningsplanen skickar till kommunen innan du tar platsen i anspråk och får den godkänd av oss.

Så här ansöker du om trafikanordningsplan

 • Fyll i hela blanketten för trafikanordningsplan.
 • Rita tydligt och detaljerat på karta, där arbetsområde, eventuell omledning, avstängning, eller annan trafikreglering tydligt framgår. Berör arbetet p-platser, busshållplatser, eller busskörvägar är det mycket viktigt att dessa märks ut tydligt.
 • Ansökan och karta skickas till C4 Teknik via e-post senast två veckor innan arbetets start. Vid större arbeten som rör till exempel busstrafik ska ansökan inkomma senast tre veckor innan.
 • Sökanden faktureras för eventuell trafikreglering.
 • Arbetet ska sedan utföras enligt de rekommendationer som finns i SKL:s handbok (extern länk),  exempel för skyltning.

Akuta arbeten

Vid akuta arbeten ska arbetet anmälas och redovisas genom inlämnande av trafikanordningsplan i efterhand.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.