Lekplatser

Runt om i kommunen finns lekplatser av olika storlekar. I varje basort finns dessutom en större lekplats med särskilt tema kopplat till platsen. De mindre närlekplatserna är utspridda omkring i innerstaden, basorterna och byarna.

Den största lekplatsen ligger i Tivoliparkens nordöstra del och har temat vatten. Tag med ombyte!

Park- och lekplatsprogrammet

Varje år görs insatser för att förbättra parkmiljöerna och lekplatserna i kommunen. De olika bostadsområdenas parker och lekplatser ses över i turordning och inför varje nytt område hålls en parkträff på plats där invånarna kan lämna synpunkter på hur de vill att just deras grönområden ska utvecklas. Just nu pågår utformning av ett förslag till åtgärder på Näsby. Sammanfattat går de ut på följande:

 • Hjärtebackes park
  Utveckling av park- och lekfunktioner. Stadsdelspark som kommer att få ny lekplats. Anläggning pågår.
 • Norringeparken
  Utveckling av parken och lekplatsens funktioner (hösten 2017).
 • Skördevägens lekplats
  Upprustning.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.