Stora Torg i Kristianstad i början av 1900-talet.
Stora Torg i Kristianstad i början av 1900-talet.

Torg och allmänna platser

Allmän plats är exempelvis en väg, gata, torg, park eller annat område som är tillgängligt för alla. Ett annat uttryck för allmän plats är offentlig plats.

Kommunen är i många fall markägare för allmän plats, men marken kan även ha annan ägare. Reglerna för allmän plats gäller oavsett vem som äger marken, om den är avsedd att vara tillgänglig för allmänheten.

Planteringar

Planteringarna i innerstaden utförs två gånger per år, en gång på våren och en gång till sommaren med olika teman varje år. Dessutom finns det motivplanteringar utanför Trefaldighetskyrkan, i Tivoliparken och vid vissa infarter.

Teman

  • 2016: Regnbåge
  • 2017: Kvällssol

Årets tema "kvällssol"  har lila, orange och gul som dominerande färger, med närliggande nyanser.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.