Renhållning och snöröjning

Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar där kommunen är väghållare. Läs mer om när, var och hur vi sköter kommunens gator och vägar.

Ibland blir det vinter och snö. Även i Skåne.
Ibland blir det vinter och snö. Även i Skåne.

Kommunens gator och vägar sopas en gång på våren och en på hösten. Vissa sträckor med speciella typer av växtlighet intill sopas oftare. Det gäller även gång- och cykelvägar.

Städning av parkeringar i Kristianstad

I Kristianstad städas parkeringsplatserna en dag varje månad, mellan kl 8 - 13. Då gäller förbud för bilar att parkera eller stanna på platserna. Förbudet gäller i centrum, på Östermalm, i Parkstaden, Vasastaden och på Söder. Se skyltar vid de aktuella gatorna för information om vilken veckodag då förbudet gäller.

Gågator

Gågatorna i innerstaden sopas varje morgon och under sommaren kan de även städas under dagen.

Vinter och halka

Med vinter kommer oftast snö och halka. Vägar i kommunen plogas i en uppgjord ordning och sedan påbörjas halkbekämpning direkt. Prioriteringsordningen för snöröjning är:
 1. Till-/utfartsvägar och gång-/cykelvägar
 2. Matarvägar (tvärgator)
 3. Villavägar

Sopning av gator

Efter vintern sopar vi  gator, vägar och gång- och cykelvägar rena från sand och grus. Vi startar när risken för halka är över och prognosen visar vårväder. Vi brukar börja med detta i mars månad.

Fastighetsägares ansvar

Att vara fastighetsinnehavare inom tätbebyggt område innebär följande ansvar för gångytan utanför fastigheten:

 • Ta bort ogräs och annan växtlighet
 • Sopa upp sand m.m.
 • Avlägsna snö och is
 • Motverka halka
 • Hålla rännstensbrunnar fria från exempelvis snö, löv och barr.

Sopa eller spola inte ner sand eller annat i rännstensbrunnarna. Om kommunen använder gångytan utanför din fastighet som upplag för undanröjd snö, är du som fastighetsägare befriad från snöröjningsskyldighet under tiden.

OBS! Postlådor, soptunnor och infarter är det fortfarande fastighetsägarens ansvar att skotta fram. Fastighetsägaren är också ansvarig för att undanröja istappar och tung snö som kan falla från tak.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

Läs mer

Väghållning

Det finns fler väghållare än kommunen. Väghållaren ansvarar för drift och skötsel på sina vägar.

Läs mer