607 träffar inom Uppleva och göra.

Sortera efter datum eller relevans.

Studieförbund: Redovisning, blankett

Redovisningsblankett för studieförbunden.

2020-02-27 16:18:49

Evenemangsbidrag: Ansökan, blankett

Större evenemang, tävlingar och cuper kan få evenemangsbidrag. Ansök här.

2018-12-03 13:03:10

Svensk flagga, fana: Förening, organisation, ansökan

Ansök om fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

2019-11-05 15:11:06

Lotteriregistrering: Ansökan, blankett

Här ansöker du om registrering för lotteri för en 5-årsperiod.

2019-12-05 13:53:36

Lotterikontrollant: Anmälan, blankett

Här anmäler ni den oberoende person som föreningen föreslår som lotterikontrollant.

2019-06-03 12:00:58

Projektbidrag: Kultur, ansökan

Föreningar, grupper eller enskilda som vill utveckla ett mångsidigt kulturliv kan få bidrag.

2018-12-03 13:09:43

Båtplats i Åhus: Ansökan

Här kan du ansöka om en av de cirka 160 båtplatser vi har i Åhus hamn.

2018-11-02 08:39:16

Driftbidrag: Ansökan

Bidraget ska underlätta den löpande driften av föreningens anläggningar.

2019-01-14 11:33:51