57 träffar inom Trafik och resor.

Sortera efter datum eller relevans.

Parkeringstillstånd: Rörelsehindrad, ansökan, blankett

En person som är rörelsehindrad kan få särskilt parkeringstillstånd. Läkarintyg ska bifogas.

2019-05-02 15:52:37

Trafikanordningsplan: Blankett

Om du vill stänga av en gata eller parkeringsplats måste du göra en trafikanordningsplan.

2021-03-02 08:40:22

Grävtillstånd: Ansökan, blankett

Om du ska gräva eller schakta på kommunal mark krävs tillstånd från oss. Sök tillstånd här.

2018-12-03 08:24:19

Bidrag för enskild väg: Ansökan

Privata/enskilda väghållare kan ansöka om bidrag för skötseln av sina vägar.

2018-11-02 09:28:02

Pollare kring gågator: ansökan

För att köra på gågatorna i Kristianstad måste du vara behörig och behöver ansöka om dispens.

2021-06-28 16:01:11

Trädgallring på kommunal mark: Ansökan, blankett

Vi fäller endast träd på kommunal mark om de utgör risk för person- eller egendomsskada.

2018-11-22 16:25:53

Boende- och nyttoparkering: ansökan

Boende i vissa områden och vissa verksamheter kan parkera till reducerad kostnad.

2020-10-12 07:30:11