57 träffar inom Trafik och resor.

Sortera efter datum eller relevans.

Färdtjänst

För dig som har särskilda behov och inte klarar att resa själv kan färdtjänst vara ett alternativ. Den som har beviljas färdtjänst reser med personbil eller minibuss. Kristianstads kommun har avtal om färdtjänsten med Skånetrafiken.

2023-05-09 07:44:52

Lekplatser

Runt om i kommunen finns flera roliga lekplatser av olika storlekar. I varje basort finns dessutom en större lekplats med särskilt tema kopplat till platsen. De mindre närlekplatserna är utspridda omkring i innerstaden, basorterna och byarna.

2020-01-08 08:07:42

Cykla till jobbet

Cykla till jobbet är en utmaning för företag i Kristianstads kommun. Målet är att anställda i företagen som deltar ska cykla till och från jobbet i så stor utsträckning som möjligt. Det företag vars anställda cyklade mest vinner. Tävlingen pågick 5 september – 7 oktober 2022.

2022-11-29 15:27:10

Transportdispens

Trafikverket har särskilda bestämmelser gällande breda, långa och tunga fordon. Om transporten sker inom Kristianstads kommun ska ansökan skickas till kommunen. Om flera kommuner blir berörda av transporten ska ansökan skickas till Trafikverket.

2022-08-23 13:44:09

Testa elcykel

Vill du testa en elcykel? Kommunen erbjuder möjlighet att låna en elcykel gratis under en period. Cykla är billigare än att köra bil och du gör en insats för vår miljö. Med en elcykel kommer du längre än med vanlig cykel utan att bli svettig, samtidigt som du kommer ut och får gratis motion.

2023-04-19 12:22:04

Trafik och gator

Väl fungerande infrastruktur är viktigt för att Kristianstad ska vara en attraktiv kommun att bo i, besöka och verka i.

2022-04-06 14:04:59

Parkeringstillstånd

I Kristianstads kommun finns särskilda parkeringstillstånd för boendeparkering, nyttoparkering och rörelsehindrade. Här ansöker du om de olika parkeringstillstånden.

2023-03-28 11:38:11

Kristianstads gågator

I centrala Kristianstad är ett antal gator reglerade som gågator under vissa tider. Här kan du läsa vilka regler som gäller på gågatorna och hur det fungerar med pollarna.

2023-02-08 14:53:36

Tillstånd och regler

Om du ska använda offentlig plats, som ett torg eller en gata, måste du ibland ha tillstånd från oss. Det gäller exempelvis om du ska bygga en uteservering utanför ett café eller för att ställa upp en matvagn. Behöver du stänga av en gata eller parkeringsplats måste du göra en trafikanordningsplan.

2023-04-14 10:09:43

Trafikregler och säkerhet

Kristianstads kommun arbetar efter Trafikverkets nollvision. Den innebär kortfattat att ingen ska dödas, eller skadas allvarligt, i olyckor på vägarna.

2017-05-12 14:53:26