57 träffar inom Trafik och resor.

Sortera efter datum eller relevans.

Färdtjänst

För dig som har särskilda behov och inte klarar att resa själv kan färdtjänst vara ett alternativ. Den som beviljas färdtjänst reser med personbil eller minibuss. Kristianstads kommun har avtal om färdtjänsten med Skånetrafiken.

2019-04-16 08:08:12

Lekplatser

Runt om i kommunen finns lekplatser av olika storlekar. I varje basort finns dessutom en större lekplats med särskilt tema kopplat till platsen. De mindre närlekplatserna är utspridda omkring i innerstaden, basorterna och byarna.

2017-05-31 07:57:47

Tillstånd och regler

Om du ska använda offentlig plats, som torg eller gator, måste du ibland ha tillstånd från oss. Det gäller till exempelvis om du ska bygga en uteservering utanför ett café eller för att ställa upp en matvagn. Behöver du stänga av en gata eller parkeringsplats måste du göra en trafikanordningsplan.

2019-09-23 13:15:32

Kristianstads gågator

I centrala Kristianstad är ett antal gator reglerade som gågator under vissa tider. Här kan du läsa vilka regler som gäller för gågatorna.

2019-09-09 08:51:28

Parkeringstillstånd

I Kristianstads kommun finns särskilda parkeringstillstånd för boendeparkering, nyttoparkering och parkering för rörelsehindrade. Här ansöker du om de olika parkeringstillstånden.

2019-10-04 14:20:46

Trafikregler och säkerhet

Kristianstads kommun arbetar efter Trafikverkets nollvision. Den innebär kortfattat att ingen ska dödas, eller skadas allvarligt, i olyckor på vägarna.

2017-05-12 14:53:26

Gräva och schakta: Tillstånd

För att få utföra gräva eller schakta på kommunens mark krävs tillstånd från oss. Blankett för ansökan finns under den relaterade informationen. Påverkas trafiken eller parkeringar av arbetet behöver du också fylla i en trafikanordningsplan.

2019-10-14 08:47:29

Nedskräpning

Alla har ansvar för att sortera sitt avfall. Det gäller privatpersoner, såväl som verksamheter.

2019-02-12 08:46:37

Gator

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Den ansvarige kallas väghållare. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson.

2019-12-04 10:48:57

Häckar och buskage

Du som äger en fastighet är skyldig att se till att det blir säkert för trafikanter på gatan utanför din fastighet. Här kan du läsa om vad som gäller för plank och växter ut mot gatan.

2018-12-07 09:56:00