57 träffar inom Trafik och resor.

Sortera efter datum eller relevans.

Arkiverad Vi bygger om på norr i Kristianstad

Rättscentrum växer fram, Allöskolan har fått startbesked och planering för Högskolans nya placering pågår. Ingen har missat att det händer saker på norr i Kristianstad. Inom kort ska ledningar läggas i gatan och då stängs Vattentornsvägen och Lokstallets parkering för trafik.

2023-02-28 10:31:51

Cykling och cykelvägar

Mellan Kristianstad och de större orterna finns bra möjligheter att pendla med cykel. Det finns även gott om fina turistcykelleder i vacker natur.

2023-04-20 11:05:02

Belysning

Gatubelysningen finns främst till för att öka trafiksäkerheten. Säkerheten avgör alltså om en väg ska belysas eller inte. På allmänna platser finns också annan belysning som ökar tryggheten eller skapar stämning. Vi har 25 000 lampor. Här berättar vi om belysning, drift, ansvar och felanmälan.

2022-10-26 10:56:31

Renhållning och snöröjning

Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar där kommunen är väghållare. Läs mer om när, var och hur vi sköter kommunens gator och vägar.

2023-05-17 11:25:48

Blankett: Ansökan transportdispens

Ansökan transportdispens via blankett

2023-09-26 10:13:39

Torg och allmänna platser

Allmän plats är exempelvis en väg, gata, torg, park eller annat område som är tillgängligt för alla. Ett annat uttryck för allmän plats är offentlig plats.

2023-06-14 10:40:16

Boende- och nyttoparkering: ansökan

Boende i vissa områden och vissa verksamheter kan parkera till reducerad kostnad.

2020-10-12 07:30:11